Will is the event
to improve your
sports performance
19 & 20
OKTOBER 2019
Kortrijk
xpo
Stay in touch
Will is the event
to improve your
sports performance
27 & 28
october 2018
Kortrijk
xpo
Sterkk Project Will5

Kanker is een ingrijpende ziekte die velen treft. Door steeds betere screening- en behandelmethoden nemen de overlevingskansen toe. Meer en meer mensen staan voor de opdracht om te leren omgaan met de gevolgen van hun ziekte en behandeling.

  • MENTAL STRENGTH

Onderzoek ging na wat de impact is van de ziekte en de behandeling op het welbevinden en het functioneren van mensen. De gevolgen van de ziekte zijn voelbaar zowel op lichamelijk, psychologisch als op sociaal vlak. Vermoeidheid is daarbij een veel gehoorde klacht.

Daarom werden tal van programma’s opgezet om de integratie en de kwaliteit van leven te bevorderen. Daarmee werd aangegeven dat nazorg noodzakelijk is. Om aan deze noden tegemoet te komen, startte az groeninge met het oncologisch revalidatieprogramma ‘oncologische revalidatie’. Het programma duurt 12 weken en combineert fysieke revalidatie met psychologische begeleiding.

Na het revalidatieprogramma is er geen verdere begeleiding meer voorzien terwijl de nood en vraag hiernaar steeds volgt.

In 2016 richtte az groeninge STERKK. –kracht door karakter- op om aan deze nood te voldoen. De geselecteerde groep van ex-kankerpatiënten traint, begeleid in groep, naar de kwarttriatlon in Kortrijk. Tijdens deze kwarttriatlon kleurt Kortrijk rood van onze sponsors en medewerkers die dit project een warm hart toedragen.

Momenteel zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor een derde editie. Onze STERKK. infosessie is succesvol onthaald en de inschrijvingen worden momenteel verwerkt. De kandidaten kunnen na hun uitgebreide medisch screening, bestaande uit een inspanningstests en een biomechanische screening, starten met hun traject. Deze geselecteerde groep bereiden we voor naar hun deelname aan de kwarttriatlon in Kortrijk op 16 juni 2019. Onze pioniers die zullen getuigen, zijn deelnemers van vroegere edities, en treden op als buddy.  Ook onze medewerkers motiveren we voor een nieuwe deelname.

Kortom, een succesverhaal dat we steeds sterk(k)er wensen te maken…

Aanpak om samen de uitdaging te volbrengen

Aangezien dit een zware uitdaging is en we het groepsgevoel willen laten primeren, opteren we net voor een deelname aan de kwarttriatlon waarbij ieder lid van het trio 1 onderdeel voor zich neemt: – 1 km zwemmen – 45 km fietsen – 10 km lopen

Hun trainingsprogramma wordt opnieuw opgesteld door Peak Level, die in de voorbije jaren heel wat expertise heeft opgebouwd in het begeleiden van duursporters van alle niveaus naar een sportieve uitdaging. Zij zullen, naast het opstellen van de individuele trainingsprogramma’s, ook maandelijks begeleide groepstrainingen organiseren.

We willen met onze deelname aan WILL nogmaals intern en extern duidelijk maken dat ook na het herstel van kanker àlles mogelijk is en blijft.

Het is daarnaast ook geen geheim meer dat sporten voor een aanzienlijke verbetering in levenskwaliteit zorgt…

Sterkk organiseert op zaterdag 27 oktober een panelgesprek op WILL.